بایگانی بخش رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست

img_yw_news
شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ -

معرفی رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست

مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست تحت عنوان HSE نام برده می‌شود که به اختصار از از حروف اول کلمات بهداشت Health، ایمنی Safety و محیط¬زیست Environment تشکیل شده و شامل یک سیستم مدیریتی با هدف شناسایی و کنترل ریسک‌های بهداشت جسمانی، بهداشت روانی، ایمنی و محیط‌زیست می‌باشد.