فرم اطلاعات فردی و شغلی


کد رهگیرى این فرم: P50-F55-U0-N82030          
[ چاپ فرم ]
:: مشخصات فردی

کد ملی: تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
نام:
نام خانوادگی:
:: مدارک تحصیلی

عنوان مدرک تحصیلی دوره کارشناسی
محل تحصیلی دوره کارشناسی
سایر مدارک تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری)
:: مشخصات محل کار

عنوان سازمان/شرکت محل کار:
نوع سازمان/شرکت محل کار:
آیا سازمان/شرکت محل کار شما زیر مجموعه سازمان یا نهاد دیگری می باشد؟
در صورت وجود نام سازمان/شرکت بالادستی را ذکر کنید.
:: مشخصات شغل

واحد مربوطه:
سمت/پست سازمانی:
:: آدرس و اطلاعات تماس محل کار

استان محل خدمت:
شهر محل خدمت:
آدرس کامل محل خدمت:
:: اطلاعات تماس

آدرس ایمیل کاری:
مثال: Email@mail.com
تلفن محل کار:
مثال:02122334455
آدرس لینکدین:
:: همکاری با پردیس بین المللی کیش

شما در چه زمینه ای جهت ارتقای دانشگاه خود (پردیس بین المللی کیش) تمایل به همکاری دارید؟
CAPTCHA