بایگانی بخش رشته مهندسی فناوری اطلاعات – گرایش تجارت الکترونیکی

img_yw_news
شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ -

معرفی رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک به عنوان یکی از مباحث مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات، مورد تاکید کارشناسان این حوزه و دربرگیرنده هرگونه تجارت و تعامل در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌­باشد.