پردیس بین المللی کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر مرکز زبان پردیس بین المللی کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1402/6/13 | 
 
مرکز زبان پردیس بین المللی کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 
  • همکاری با ETS (Educatiobal Testing Service) سازمان طراحی و اجرای آزمون‌‌ها بین‌المللی از جمله تافل

  • همکاری IDP (International Development Program) سازمان آموزشی بین‌المللی در استرالیا با سیستم طراحی و اجرای آزمون آیلتس جهت تایید مدارک صادرشده

  • همکاری با ALAP-UK (Awarding Language Acquisition for Professionals) موسسه بین‌المللی تایید و صحت‌سنجی آزمون‌ها و دوره‌های زبان انگلیسی جهت طراحی آزمون‌ها و دوره‌های استاندارد

  • نمایندگیINTESOL WORLDWIDE (نهاد بین‌المللی برگزاری دوره‌های زبان انگلیسی و تربیت استاد)

  • نمایندگیImperial English UK (نهاد بین‌المللی برگزاری دوره‌های زبان انگلیسی و تربیت استاد)

دوره های کوتاه مدت اختصاصی زبان انگلیسی
1-Meeting a visitor in a workplace
تعداد درس: 6
تعداد جلسات: 4 جلسه
مدت زمان هر جلسه: 2 ساعت
جمع ساعت آموزشی: 8 ساعت
At reception
Company visitors
What do you do?
Making visitors feel welcome
Small talk
Introductions
   
2-Email writing
تعداد درس: 6
تعداد جلسات: 4 جلسه
مدت زمان هر جلسه: 2 ساعت
جمع ساعت آموزشی: 8 ساعت
An enquiry by email
A reply to an enquiry
A follow-up email
A reply to a follow-up email
Invitations
Replies to invitations
3-Telephoning in a workplace
تعداد درس: 6
تعداد جلسات: 4 جلسه
مدت زمان هر جلسه: 2 ساعت
جمع ساعت آموزشی: 8 ساعت
Incoming calls
Outgoing calls
When things go wrong
Telephone messages
Conference arrangements
Travel plans
4-Meeting session in a workplace
تعداد درس: 6
تعداد جلسات: 4 جلسه
مدت زمان هر جلسه: 2 ساعت
جمع ساعت آموزشی: 8 ساعت
Welcome back
Plans
A change of plan
How was your visit?
What can I do for you?
Goodbye
دوره های کوتاه مدت اختصاصی زبان انگلیسی
۱-زبان انگلیسی ویژه پزشکان(Medical)
 
۲-زبان انگلیسی ویژه پرستاران(Nursing)
 
۳-بانکداری(Banking)
 
۴-مهندسی نرم‌افزار (Sofrware Engineering)
 
۵-گردشگری (Tourism)
 
۶-هتلداری (Hospitality)