جدول حضور دانشجويان در پرديس بين ­المللي كيش براساس آخرين تغييرات پيوست شده است.

از كليه دانشجويان درخواست مي­شود كه به موارد زير توجه نمايند.

  1. برنامه هفتگي دوره­ هاي حضوري به روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه تغيير يافت.
  2. تاريخ شروع كلاسها براساس درخواست دانشجويان به روز 24-11-97 براي دوره­ هاي حضوري و 25-11-97 براي دوره ­هاي آموزش الكترونيكي تغيير يافت.(دانشجويان دوره هاي آموزش الكترونيكي توجه كنند كه اولين كلاس در تاريخ 25-11-97 بصورت حضوري و در جزيره كيش برگزار مي گردد)
  3. ثبت ­نام دروس در اولين نيمسال تحصيلي دانشجويان توسط اداره تحصيلات تكميلي دانشگاه انجام خواهد گرفت در نيمسال هاي بعدي دانشجويان شخصاً درخصوص ثبت­ نام دروس اقدام خواهند نمود.
  4. ثبت­ نام دروس در صورتي امكان پذير خواهد بود كه دانشجويان اولاً به صورت حضوري تاييد ثبت­ نام خود را در محل معاونت امور بين ­الملل دانشگاه ( واقع در تهران- دانشگاه صنعتي اميركبير – ساختمان فارابي – طبقه چهارم) حداكثر تا تاريخ چهارشنبه 10-11-97 انجام داده باشند و ثانياً شهريه ثابت را پرداخت كرده باشند.
  5. روزهاي شنبه و يكشنبه 13و14-11-97 ثبت ­نام دروس دانشجويان توسط تحصيلات تكميلي دانشگاه انجام خواهد شد. از دانشجويان درخواست مي ­شود پس از ثبت ­نام، دروس خود را كنترل نموده و در صورت وجود هرگونه مشكلي با شماره تلفن 64545403 سركار خانم محبتي تماس حاصل نمايند.
  6. محل برگزاري كلاس ها در پرديس بين المللي كيش (جزيره كيش ) : برج صدف. طبقه نهم. پردیس بین الملل کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر

برنامه هفتگي رشته مهندسي فناوري اطلاعات گرايش تجارت الكترونيك(IT) در پرديس بين المللي كيش(حضوري)

برنامه هفتگي رشته مديريت كسب و كار (MBA)- گرايش بازاريابي در پرديس بين المللي كيش(حضوري)

برنامه حضور در پرديس بين المللي كيش – رشته مديريت كسب وكار (MBA) –گرايش بازاريابي( آموزش الكترونيكي )

برنامه حضور در پرديس بين المللي كيش – رشته مهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست(HSE) ( آموزش الكترونيكي )