پردیس بین المللی کیش- اخبار
انتصاب رئیس پردیس بین المللی کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/27 | 
در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ طی حکم ریاست محترم دانشگاه صنعتی امیرکبیر، جناب آقای دکتر یوسف رفیعی عضو محترم هیات علمی دانشکده ی مهندسی نفت را به سمت رییس پردیس بین المللی کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر منصوب کرد.
 
نشانی مطلب در وبگاه پردیس بین المللی کیش:
http://aut.ac.ir/find.php?item=37.4818.10546.fa
برگشت به اصل مطلب