بایگانی بخش برنامه راهبردی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 150 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰ -

برنامه راهبردی پردیس بین المللی کیش

اهداف راهبردی پردیس بین الملل کیش امیرکبیر: تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور مطابق استانداردهای بین المللی گسترش آموزش عالی در مناطق آزاد و استفاده از همه ظرفیت های دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای بین المللی شدن ورود به عرصه رقابت بین المللی برای ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و جذب دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی ارتقای شاخص های علمی دانشگاه و توسعه مرزهای دانش تقویت همکاری با دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی به منظور تربیت نیروی انسانی گسترش ارتباط با مراکز علمی جهان در راستای ایجاد دانشگاه نسل سوم برنامه های توسعه ای پردیس بین المللی کیش راه اندازی مرکز آموزش آزاد پردیس بین الملل راه اندازی مرکز سرمایه گذاری و توسعه شرکت های دانش بنیان پردیس بین الملل راه اندازی مرکز رویداد های بین المللی پردیس بین الملل راه اندازی مرکز ارائه خدمات و مشاوره های صنعتی در منطقه پردیس بین الملل راه اندازی مرکز آموزش از راه دور پردیس بین الملل راه اندازی مرکز بین­المللی نوآوری و فناوری