همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با کشور عمان

 | تاریخ ارسال: 1399/7/24 | 
 

 
 رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نشست و بازدید سفیر عمان از این دانشگاه از توسعه همکاری با دانشگاه های کشور عمان خبرداد و گفت: برنامه داریم در زمینه های مختلف علمی، تحقیقاتی، فناوری و آموزشی با دانشگاه های این کشور ارتباط داشته باشیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکترسید احمد معتمدی در بازدید سفیر کشور عمان از دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر یکی از قدیمی ترین دانشگاه صنعتی کشور است و جزء چند دانشگاه برتر کشور به لحاظ رتبه بین المللی، تحقیقات و فناوری است.
وی افزود: روابط بین الملل از مهمترین محورهای برنامه راهبردی دانشگاه بشمار می رود و براساس سیاست های دانشگاه تاکید داریم با دانشگاه های کشورهای منطقه ارتباط نزدیک داشته باشیم.
دکتر معتمدی اضافه کرد: درحال حاضر این دانشگاه با دانشگاه های کشورهای عراق، سوریه و کشورهای همسایه در شمال ایران ارتباط نزدیک دارد. از جمله ماموریت های پردیس بین المللی کیش دانشگاه برقراری ارتباط با دانشگاه های کشورهای حوزه خلیج فارس است.
وی عنوان کرد: ارتباط با کشور عمان جزء اولویت های ما است که اخیرا ارتباط های خوبی برقرار شده و امیداوریم رفته رفته ارتباطات علمی و آموزشی و فناوری ما با دانشگاه های کشور عمان بیشتر شود.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: درحال حاضر تمرکز دانشگاه صنعتی امیرکبیر تنها بر روی بحث آموزش نیست بلکه درخصوص مباحث تکنولوژی و تحقیقات تکیه زیادی داریم و بخش زیادی از ارتباطات نیز در این زمینه ها خواهد بود.
ابراهیم بن احمد المعینی سفیر کشور عمان درایران نیز در این جلسه گفت: ایران گنجینه ای از توانایی ها و قابلیت ها است بنابراین ما برنامه داریم در زمینه های مختلف ارتباطات مان را با ایران تقویت کنیم.
وی افزود: من به عنوان سفیر بسیار تاکید دارم که ارتباطات گسترش یابد بنابراین امیداوریم که ارتباطات میان دانشگاه های دوکشور نیز بیش از گذشته توسعه یابد.
ابراهیم بن احمد المعینی خاطرنشان کرد: باتوجه به ارتباطات قوی که شکل گرفته نشان می دهد که آسان سازی روابط میان دو کشور نتیجه بخش بوده است .
در این جلسه معاون پژوهشی دانشگاه، رئیس پردیس بین المللی کیش، مدیرکل همکاری های بین المللی دانشگاه و سفیر سابق ایران در عمان حاضر بودند؛ حجت الاسلام نوری شاهرودی سفیر سابق ایران در عمان در این جلسه گفت: عمان از دستاوردهای فناوری و تکنولوژی ایران استقبال می کند. باتوجه به اینکه رفت و آمد ایرانی ها به کشور عمان راحت شده است بنابراین می توان انتظار داشت که ارتباطات علمی و فناوری میان دو کشور نیز توسعه یابد.
سفیر سابق ایران در عمان افزود: دانشگاه صنعتی امیرکبیر یکی از دانشگاه های ایران است که بسیار پیشرفت کرده و برج فناوری این دانشگاه مثال زدنی است. سفیرعمان نیز اظهار داشت که این بازدید زمینه مناسبی برای گسترش همکاری های علمی و فناوری بین دو کشور خواهد بود. در انتهای این نشست، از برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید شد.