امضای تفاهم نامه با شرکت های دانش بنیان سلامت استان تهران

 | تاریخ ارسال: 1399/10/17 | 
پردیس بین المللی کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر و انجمن شرکت های دانش بنیان سلامت استان تهران تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این تفـاهم‌نامه در راسـتای استفـاده بهینه از ظـرفـیت‌ها و توانمنـدی‌های علـمی، آموزشی، پژوهـشی، فنـاوری و نـوآوری پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر و ظرفیت‌ها و امکانات مدیریتی و تخصصی انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت استان تهران در راستای ایجاد و گسترش زمینه‌های همکاری ملی و بین‌المللی در خصوص بهره‌مندی از ظرفیت‌های طرفین منعقد شده است.
همکاری و تعامل در زمینه استقرار ، فعالیت و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شرکت‌های خلاق، دانش‌بنیان و نوآور عضو انجمن در مرکز نوآوری کیش با تاکید بر تجاری‌سازی بین‌المللی، تقویت صادرات محصولات و خدمات خلاق و دانش‌بنیان حوزه سلامت، همکاری و تعامل در پروژه‌های مرتبط با فناوری‌ها و نوآوری‌های حوزه سلامت از محورهای این تفاهم نامه همکاری است.
همچنین در این تفاهم نامه بر همکاری و تعامل در راه‌اندازی شتاب‌دهنده مکمل و تخصصی بین‌المللی با تمرکز بر صادرات محصولات و خدمات خلاق و دانش‌بنیان حوزه سلامت، همکاری و تعامل برای کمک به تجاری‌سازی محصولات و خدمات خلاق و دانش‌بنیان حوزه سلامت از طریق ارائه خدمات مشاوره‌ای و منتورینگ توسط کارشناسان، مشاوران، مدیران و اساتید خبره و همکاری و تعامل برای تعریف و اجرای پروژه‌های مطالعاتی در حوزه‌های موردنیاز شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق حوزه سلامت تاکید شده است.

رئیس پردیس بین المللی کیش دانشگاه خبرداد:
راه اندازی مرکز نوآوری پردیس بین المللی کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رئیس پردیس بین المللی کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به راه اندازی مرکز نوآوری این پردیس گفت: برنامه داریم در این مرکز علاوه بر شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه های سلامت، شرکت های فعال شتابدهی صادرات را نیز مستقر کنیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر مهدی راستی در مراسم عقد تفاهم نامه همکاری پردیس بین الملل کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر و انجمن شرکت های دانش بنیان سلامت استان تهران گفت: یکی ازماموریت های اصلی پردیس بین المللی کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیرتجاری سازی محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و ایجاد اکوسیستم نوآوری در کشور است.
وی افزود: در این راستا در حوزه آموزش نیز در این پردیس رشته هایی ایجاد شد که بیشترین ارتباط را با حوزه کارآفرینی دارند.
رئیس پردیس بین المللی کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: مرکز نوآوری پردیس بین المللی کیش این دانشگاه که توسط دکتر روحانی رییس جمهور افتتاح شد در فضایی به مساحت ۶۰۰ متر مربع است و از سوی سازمان منطقه آزاد کیش تامین شده است که درحال تجهیز این مرکز هستیم.
دکتر راستی خاطرنشان کرد: نزدیکی کیش به کشورهای حوزه خلیج فارس زمینه را برای صادرات محصولات شرکت های دانش بنیان فراهم می کند.
وی اظهار داشت: یکی از حوزه های فعالیت های فناورانه و نوآورانه این پردیس در بخش سلامت است که باید بستری برای صادرات محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان به کشورهای منطقه ایجاد شود.
رئیس پردیس بین المللی کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: برنامه داریم در مرکز نوآوری این پردیس شرکت های فعال شتابدهی صادرات را نیز مستقر کنیم تا از این طریق بتوانیم به بازارهای حوزه خلیج فارس دست یابیم.
دکتر ابوالقاسم مسگر پور طوسی معاون امور بین الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز دراین مراسم گفت: پردیس کیش این دانشگاه حدود ۲ سال است که راه اندازی شده و ماموریت اصلی این پردیس انجام فعالیت های فناورانه وایجاد پلتفرم برای شرکت های دانش بنیان است.
وی عنوان کرد: در این پردیس فضا برای استقرار شرکت های دانش بنیان آماده شده و دانشگاه علاوه بر دراختیار گذاشتن فضا به عنوان پشتیبان این شرکت ها نیز فعالیت می کند.
معاون امور بین الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمینه دانشکده های اقماری در کشور جایگاه بسیار خوبی دارد و اکنون این دانشگاه در شهرهای ماهشهر، بندرعباس، گرمسار و کیش پردیس اقماری دارد.
دکترمسگر پور طوسی تاکید کرد: استقرار شرکت های دانش بنیان در پردیس کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر براساس یک روال های ساده و به دور از بروکراسی های اداری است.

معاون پژوهشی دانشگاه خبرداد:
راه اندازی ۴ مرکز نوآوری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: ۴ مرکز جدید نوآوری با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در این دانشگاه راه اندازی می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر حسین حسینی تودشکی در مراسم امضا تفاهم نامه همکاری پردیس بین المللی کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر و انجمن شرکت های دانش بنیان سلامت استان تهران گفت: درحال حاضر بیش از ۲۸۸ شرکت فناور و دانش بنیان در این دانشگاه مشغول به فعالیت هستند.
وی افزود: دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه توسعه وحمایت از شرکت های فناور و دانش بنیان پیشرفت خوبی داشته است که براین اساس برنامه داریم برج ۳ فناوری را نیز تاپایان سال افتتاح کنیم که صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه نیز در این برج مستقر خواهد شد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهارداشت: در توسعه فناوری در این دانشگاه از بخش خصوصی کمک های زیادی گرفته شد و برج شماره ۴ فناوری دانشگاه نیز با مشارکت کامل بخش خصوصی درحال اجرا است که این برج ظرفیت استقرار ۵۰ شرکت را دارد.
دکتر حسینی تودشکی عنوان کرد: برج شماره ۵ فناوری دانشگاه نیز با مشارکت بخش خصوصی در سال ۱۴۰۱ راه اندازی می شود که این برج نیز محل استقرار بیش از ۱۰۰ شرکت دانش بنیان زایشی خواهد بود.
وی گفت: به زودی با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ۴ مرکز جدید نوآوری در دانشکده های این دانشگاه افتتاح می شود که براین اساس تعداد مراکز نوآوری دانشگاه که در دانشکده ها مستقر هستند به ۹ مرکز افزایش می یابد.


دکتر حسین وطن پور رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نیز در این مراسم گفت: شرکت های دانش بنیان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه سلامت پیشگام هستند و بسیار خوب حرکت کرده اند.
وی خاطرنشان کرد: این دانشگاه در بخش های مختلف زیست بوم از جمله ایده بازارها و برج های فناوری بسیار خوب بهره می برد.
رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تاکید کرد: شرکت های فناور و دانش بنیان این دانشگاه درحوزه فنی فعالیت های خوبی داشته اند و توانسته اند این ظرفیت را وارد حوزه سلامت کنند.
دکتر شاهرخ مهدوی دبیرکل انجمن شرکت های دانش بنیان سلامت اتاق بازرگانی استان تهران نیز در این مراسم گفت: انجمن شرکت های دانش بنیان سلامت اتاق بازرگانی تهران با هدف حمایت از شرکت های دانش بنیان در حوزه سلامت تشکیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: انجمن شرکت های دانش بنیان سلامت اتاق بازرگانی استان تهران دارای سه کمیته تجاری سازی، توانمندی سازی و کسب و کار است.
انجمن شرکت های دانش بنیان سلامت اتاق بازرگانی استان تهران دارای ۹۶عضو فعال است و با بیش از ۳۰۰ شرکت در ارتباط کاری است.