امتحانات

 | تاریخ ارسال: 1401/3/10 | 
دانلود برنامه امتحانات

جهت شرکت در امتحانات پایان ترم به نکات زیر توجه کنید:
۱- امتحانات بصورت همزمان در واحد کیش و تهران برگزار می شود و دانشجویان می بایست حداقل ۱۵ دقیقه قبل از امتحان در محل حاضر شوند.
۲- با توجه به ترافیک اطراف دانشگاه در تهران و عدم آشنایی دقیق دانشجویان با ساختمان ها و محیط دانشگاه، تاکید می گردد افراد برای آزمون ابتدایی خود، طوری برنامه ریزی کنند  که زودتر در دانشگاه حاضر شوند.
۳- همراه داشتن کارت شناسایی (ترجیحا کارت دانشجویی) در جلسه امتحان الزامی است.
افرادی که کارت دانشجویی خود را دریافت نکرده اند، حداکثر در همان روز امتحان اول مراجعه و کارت خود را دریافت کنند.(ممکن است انتظامات دانشگاه در هنگام ورود درخواست ارائه کارت دانشجویی کرده و از ورود افراد فاقد کارت ممانعت کنند.)