دوره های حضوری

 | تاریخ ارسال: 1400/11/16 | 

تحصیل در مقطع کارشناسی­ ارشد دوره ­های حضوری در پردیس بین ­المللی کیش مطابق رویه ­های دوره ­های حضوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام می­ شود. با این تفاوت که کلاسها بصورت فشرده در اواخر هفته برگزار می­گردد.

رویه برگزاری کلاسها:
  • محل برگزاری کلاس­های حضوری در جزیره کیش خواهد بود.
  • حداقل طول دوره ­های مهندسی ۴ نیمسال تحصیلی و مدیریت کسب و کار ۵ نیمسال تحصیلی می­ باشد. بدیهی است در صورت عدم اتمام تحصیل در بازه های زمانی مشخص شده، به ازای هر نیمسال تحصیلی مازاد، شهریه مصوب دریافت خواهد شد.
  • دانشجویان دوره­ های حضوری در شرایط عادی (غیر از وضعیت بیماری کرونا) برای شرکت در کلاس­های درس هر نیمسال تحصیلی حداقل ۵ بار (هر سه هفته یک­بار) و هربار حداقل۳ روز باید در پردیس بین ­المللی کیش حضور یابند.
  • شهریه تحصیلی بر اساس مصوبات هیات امناء و مطابق آنچه در سایت اداره آموزش ­های آزاد درج شده است دریافت می­گردد.  Azad.aut.ac.ir) شهریه دوره های خودگردان پردیس بین المللی کیش مقطع کارشناسی ارشد)