مطالب توسط javad taebi

امضای تفاهم نامه میان پردیس بین المللی کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر و انجمن شرکت های دانش بنیان سلامت استان تهران

پردیس بین المللی کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر و انجمن شرکت های دانش بنیان سلامت استان تهران تفاهم نامه همکاری منعقد کردند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این تفـاهم‌نامه در راسـتای استفـاده بهینه از ظـرفـیت‌ها و توانمنـدی‌های علـمی، آموزشی، پژوهـشی، فنـاوری و نـوآوری پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر و ظرفیت‌ها و امکانات مدیریتی […]

️توسعه همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با کشور عمان در حوزه های علمی و فناوری از ماموریتهای پردیس بین المللی کیش

   رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نشست و بازدید سفیر عمان از این دانشگاه از توسعه همکاری با دانشگاه های کشور عمان خبرداد و گفت: برنامه داریم در زمینه های مختلف علمی، تحقیقاتی، فناوری و آموزشی با دانشگاه های این کشور ارتباط داشته باشیم. به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکترسید احمد معتمدی در […]

جلسه همکاری مشترک دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه الخلیج عمان

  در راستای قرار گرفتن در دانشگاه های نسل سوم که از ارکان اصلی برنامه راهبردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است، برقراری ارتباط با سایر دانشگاه ها خصوصا دانشگاه های کشورهای حوزه خلیج فارس از ماموریت های پردیس بین المللی کیش دانشگاه است. در نشست ریاست محترم دانشگاه با عضو هیات امنای دانشگاه الخلیج عمان که […]