برنامه هفتگی نيمسال دوم 99-98دانشجویان ورودی بهمن 97

نام درس حضور 1 حضور 2 حضور 3
روز تاريخ ساعت روز تاريخ ساعت روز تاريخ ساعت
سمینار
(دکتر بهنام)
چهارشنبه 98-12-07 19:30-16:30 چهارشنبه 99-02-03 19:30-16:30      
مهندسی محیط زیست پیشرفته

(دکتر بهشتیان اردکانی)

پنجشنبه 98-12-08 10:15–9:00

11:45 — 10:30

پنجشنبه 99-02-04 10:15–9:00

11:45 — 10:30

پنجشنبه 99-03-01 10:15–9:00

11:45 — 10:30

مهندسی بهداشت حرفه ای

(دکتر غلام نیا)

پنجشنبه 98-12-08 13:15 — 12:00

16:15 — 15:00

پنجشنبه 99-02-04 13:15 — 12:00

16:15 — 15:00

پنجشنبه 99-03-01 13:15 — 12:00

16:15 — 15:00

مهندسی ایمنی صنایع نفت و گاز

(دکتر طاهری)

پنجشنبه 98-12-08 17:45 — 16:30

19:15 — 18:00

پنجشنبه 99-02-04 17:45 — 16:30

19:15 — 18:00

پنجشنبه 99-03-01 17:45 — 16:30

19:15 — 18:00

اخذ درس سمینار برای ورودی های بهمن 97 و مهر 98 اجباری است.تاريخ هاي آزمون پاياني

نام درس روز تاريخ ساعت
مهندسی محیط زیست پیشرفته شنبه 99-03-24 10:00 الي 12:00
مهندسی بهداشت حرفه ای سه شنبه 99-03-27 10:00 الي 12:00
مهندسی ایمنی صنایع نفت و گاز دوشنبه 99-04-02 8:00 الي 10:00
نام درس حضور 1 حضور 2 حضور 3
روز تاريخ ساعت روز تاريخ ساعت روز تاريخ ساعت
مدیریت مالی
آقای دکتر زمانیان
پنجشنبه 98-12-01 10:15–9:00

11:45 — 10:30

پنجشنبه
99-01-28 10:15–9:00

11:45 — 10:30

پنجشنبه
99-03-08 10:15–9:00

11:45 — 10:30

کسب و کار پلتفرمی
آقای دکتر صدیقی
پنجشنبه 98-12-01 13:15 — 12:00

16:15 — 15:00

پنجشنبه
99-01-28 13:15 — 12:00

16:15 — 15:00

پنجشنبه
99-03-08 13:15 — 12:00

16:15 — 15:00

اصول اقتصاد

آقای دکتر شمس

پنجشنبه 98-12-01 17:45 — 16:30

19:15 — 18:00

پنجشنبه
99-01-28 17:45 — 16:30

19:15 — 18:00

پنجشنبه
99-03-08 17:45 — 16:30

19:15 — 18:00


تاريخ هاي آزمون پاياني

نام درس روز تاريخ ساعت
اصول اقتصاد یکشنبه 99-03-25 8:00 الي 10:00
کسب و کار پلتفرمی سه شنبه 99-04-03 13:00 الي 15:00
مدیریت مالی شنبه 99-03-31 10:00 الي 12:00
9 الي 10:15 10:30 الي 11:45 12 الي 13:15 13:15 الي 15 15 الي 16:15 16:30 الي 17:45 18 الي 19:15
چهار شنبه حسابداری برای مدیران – خانم دکتر طاهری استراحت حسابداری برای مدیران – خانم دکتر طاهری
پنجشنبه بازاریابی بین المللی – آقای دکتر معظمی استراحت اقتصاد ایران – آقای دکتر لطفی هروی
جمعه بازاریابی بین المللی – آقای دکتر معظمی استراحت اقتصاد ایران – آقای دکتر لطفی هروی


تاريخ­ هاي تشكيل كلاس در پرديس بين­ المللي كيش

رديف چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1 98-11-30 98-12-01 98-12-02
2 98-12-14 98-12-15 98-12-16
3 99-01-27 99-01-28 99-01-29
4 99-02-17 99-02-18 99-02-19
5 99-03-07 99-03-08 99-03-09


تاريخ هاي آزمون پاياني

نام درس روز تاريخ ساعت
حسابداری برای مدیران يكشنبه 99-04-01 10 الي 12
بازاریابی بین المللی سه شنبه 99-03-27 8 الي 10
اقتصاد ایران شنبه 99-03-24 13 الي 15

9 الي 10:15 10:30 الي 11:45 12 الي 13:15 13:15 الي 15 15 الي 16:15 16:30 الي 17:45 18 الي 19:15
چهار شنبه مهندسی سیستم های تجارت الکترونیک – آقای دکتر هاشمی گلپایگانی استراحت مهندسی سیستم های تجارت الکترونیک – آقای دکتر هاشمی گلپایگانی
پنجشنبه هوش تجاری – آقای دکتر علی احمدی استراحت داده کاوی و کاربردها – خانم دکتر گماسائی
جمعه هوش تجاری – آقای دکتر علی احمدی استراحت داده کاوی و کاربردها – خانم دکتر گماسائی


تاريخ­ هاي تشكيل كلاس در پرديس بين­ المللي كيش

رديف چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1 98-11-30 98-12-01 98-12-02
2 98-12-14 98-12-15 98-12-16
3 99-01-27 99-01-28 99-01-29
4 99-02-17 99-02-18 99-02-19
5 99-03-07 99-03-08 99-03-09


تاريخ هاي آزمون پاياني

نام درس روز تاريخ ساعت

مهندسی سیستم های تجارت الکترونیک

شنبه 98/03/24 8-10
داده کاوی و کاربردها شنبه 98/03/31 10-12
هوش تجاری سه شنبه 98/04/03 10-12
دروس جبرانی
ردیف نام درس روز زمان زمان امتحان
1 شبکه های کامپیوتری

آقای سیدپویا حجازی

یکشنبه و سه شنبه 16-18 سه شنبه 99/03/27 ساعت 12-10
2 مهندسی نرم افزار

آقای احسان شریفی

یکشنبه و دوشنبه 18-20 سه شنبه 99/04/03 ساعت 10-8