مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

 این رشته یک دوره آموزشی مهندسی بسیار جذاب بین رشته ای است که در حوزه های مختلف مهندسی صنایع، مهندسی شیمی، مکانیک، فیزیک، عمران، نفت، گاز و مدیریت، متالورژی، بهداشت حرفه ای، بهداشت و محیط زیست کاربردی وسیع دارد. این دوره ای آموزشی با تاکید بیشتر بر روی دروس نظری، کاربردی، آزمایشگاهی و برنامه ریزی تحقیقاتی جهت افزایش اطلاعات و نیز ایجاد زمینه کافی در راستای درک، توسعه و کاربرد تکنیک های موجود در رشته عمران و محیط زیست است.

هدف این دوره کارشناسی ارشد، آموزش افردای است که دارای توانایی های لازم جهت طراحی و نظارت برحسن اجرای پروژه های تخصصی در زمینه های مختلف رشته فوق بوده و در ضمن قادر به انجام تحقیقات لازم جهت حل مسائل و مشکلات زیست محیطی کشور باشند. از جمله پروژه های تخصصی مورد نظر این رشته می توان به موراد زیر اشاره کرد:

  1. شناخت و کنترل آلودگی منابع آب و خاک و هوا
  2. مدیریت بحران های طبیعی و صنعتی
  3. طراحی ایمنی تاسیسات آب و فاضلاب شهری و صنعتی
  4. کنترل آلودگی های حاصل از مواد زائد جامد
  5. برنامه ریزی و مدیریت اجرای طرح های زیست محیطی

در سایر کشورهای جهان، افراد مرتبط با این رشته، بازویی قوی برای سازمان های دولتی در راستای ایمنی و صیانت از تاسیسات زیربنایی می باشند. با توجه به نوپا بودن این رشته در کشور نسبت به سایر رشته های مهندسی و از طرفی چند وجهی بودن آن، آینده روشنی برای آن متصور است. فارغ التحصیلان این رشته در آینده امکان استخدام در سازمان ها و  نهاد های دولتی همچون سازمان محیط زیست، شهرداری ها، شرکت آب و فاضلاب، کنترل آلودگی هوا، وزارت کشور و.. یا شرکت های خصوصی که در همین راستا فعالیت می کنند را دارا می باشند.

@ کپی رایت - پرديس بين المللي كيش دانشگاه صنعتي امير كبير(پلي تكنيك تهران)