آشنایی با سیستم آموزش الکترونیکی پردیس بین المللی کیش

در این سیستم جزوات و اسلایدهای آموزشی اساتید بصورت هفتگی بارگذاری می شود و ارائه درس بصورت فیلم های آموزشی صورت می پذیرد. علاوه بر کلاس های مجازی آنلاین به منظور رفع اشکال و مرور مباحث، در هر ترم سه جلسه کلاس حضوری در جزیره کیش برگزار می گردد.