تقویم آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

نیم‌سال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱

ثبت نام سه‌شنبه ۲۳ و چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
شروع کلاس‌ها شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
حذف و اضافه (هفته ۲) یکشنبه ۳ و دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰
آخرین مهلت حذف اضطراری (هفته ۱۵)* شنبه ۴ دی ۱۴۰۰
ارزیابی (هفته ۱۵ و۱۶) دوشنبه ۶ تا جمعه ۱۷ دی ۱۴۰۰
هفته پایانی کلاس‌ها (هفته ۱۶) شنبه ۱۱ تا چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰
آزمون‌های پایانی (هفته ۱۷ و۱۸) شنبه ۱۸ تا پنج‌شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰

*دانشجویان برای انجام حذف اضطراری باید حداکثر تا ۴ دی ماه ۱۴۰۰ درخواست خود را در سامانه تحصیلات تکمیلی ثبت نمایند.

@ کپی رایت - پرديس بين المللي كيش دانشگاه صنعتي امير كبير(پلي تكنيك تهران)