مهندسي فناوري اطلاعات ( IT ) - تحصيل به صورت حضوري

نام خانوادگی اعلام نتايج
اراسته حضوري
آقاولی زنجانی حضوري
آل محمد حضوري
باقري حضوري
بامری حضوري
بني اسدي
حضوري
پاشايي
حضوري
جهاندار حضوري
حاتم حضوري
خدیری میرغایب حضوري
رجب زاده حضوري
زارعی سورکی حضوري
ستاری حضوري
سلیمیان حضوري
شهرابی فراهانی حضوري
طالبی حضوري
طباطبايي
حضوري
عباسیان حضوري
غفوریان آقاحسن پور حضوري
قربان زاده حضوري
قنواتی بوشهری حضوري
محرابی حقی همدانی حضوري
محسنی حضوري
مدرسی حضوري
مطلبی محمدآبادی حضوري

مهندسي ايمني و بهداشت و محيط زيست (HSE) - تحصيل به صورت آموزش الكترونيكي

نام خانوادگی اعلام نتايج
اصغری آموزش الكترونيكي
تقوی نیا آموزش الكترونيكي
تقوی نیا آموزش الكترونيكي
تهرانچی آموزش الكترونيكي
رضوی آموزش الكترونيكي
شوشتریان آموزش الكترونيكي
ضمیری آموزش الكترونيكي
گلبازی آموزش الكترونيكي
ناعم آموزش الكترونيكي
نظم جو آموزش الكترونيكي

مديريت كسب و كار (MBA) - تحصيل به صورت آموزش الكترونيكي

نام خانوادگی اعلام نتايج
ارجمندی بهجت آموزش الكترونيكي
اسماعیلی آموزش الكترونيكي
اویسی آموزش الكترونيكي
بهادری زارع آموزش الكترونيكي
بهرمان آموزش الكترونيكي
خورده بین آموزش الكترونيكي
دوستی آموزش الكترونيكي
رضائیان اصل آموزش الكترونيكي
سرمدی آموزش الكترونيكي
سیدی آموزش الكترونيكي
طهمورثی خامنه آموزش الكترونيكي
عطاران آموزش الكترونيكي
فياضي آموزش الكترونيكي
کندی آموزش الكترونيكي
لطفي آموزش الكترونيكي
مخترع زاده آموزش الكترونيكي
ملکی دلارستاقی آموزش الكترونيكي
ناصرزاده آموزش الكترونيكي
نجفی آموزش الكترونيكي
نحفیان رضوی آموزش الكترونيكي
نصیری آموزش الكترونيكي
نظری مطلق آموزش الكترونيكي
نوراله زاده آموزش الكترونيكي
ولایتی حسینی آموزش الكترونيكي
یزدی آموزش الكترونيكي
علی مردانی آموزش الكترونيكي

مديريت كسب و كار (MBA) - تحصيل به صورت حضوري

نام خانوادگی اعلام نتايج
اجتهادی حضوري
اخباری آزاد حضوري
اردبیلی حضوري
اکبری حضوري
اکبری حضوري
انصاری حضوري
بوستانی حضوري
پناهی بروجنی حضوري
پور مظاهری حضوري
تقدسي
حضوري
جمالزهی حضوري
جوادی حضوري
خداپناه هوجقانی حضوري
رحمتی حضوري
رفعتی حضوري
رندیان حضوري
زارع حضوري
شکرالهی حضوري
صالحوند حضوري
صالحی سلمی حضوري
صفائی حضوري
طبایی حضوري
كمالي حضوري
گلریزفرد حضوري
محبی حضوري
محرم زاده حضوري
محمدی حضوري
مزینانی حضوري
نیک نژاد حضوري