برنامه هفتگی نيمسال دوم 99-98دانشجویان ورودی مهر 98

نام درس حضور 1 حضور 2 حضور 3
روز تاريخ ساعت روز تاريخ ساعت روز تاريخ ساعت
سمینار
(دکتر بهنام)
چهارشنبه 98-12-07 19:30–16:30 چهارشنبه 99-02-03 19:30–16:30      
مدیریت جامع ایمنی

(دکتر بهنام)

پنجشنبه 98-12-08 10:15–9:00

11:45 — 10:30

پنجشنبه 99-02-04 10:15–9:00

11:45 — 10:30

پنجشنبه 99-03-01 10:15–9:00

11:45 — 10:30

ژئوتكنيك زيست محيطي

 ( دكترعبادي )

پنجشنبه 98-12-08 13:15 — 12:00

16:15 — 15:00

پنجشنبه 99-02-04 13:15 — 12:00

16:15 — 15:00

پنجشنبه 99-03-01 13:15 — 12:00

16:15 — 15:00

پايش سلامت زيرساخت هاي شهري

( دكتر شفاعت )

پنجشنبه 98-12-08 17:45 — 16:30

19:15 — 18:00

پنجشنبه 99-02-04 17:45 — 16:30

19:15 — 18:00

پنجشنبه 99-03-01 17:45 — 16:30

19:15 — 18:00

اخذ درس سمینار برای دانشجویان ورودی بهمن 97 و مهر 98 اجباری است.تاريخ هاي آزمون پاياني

نام درس روز تاريخ ساعت
پايش سلامت زيرساخت هاي شهري شنبه 99-03-24 10:00 الي 12:00
ژئوتكنيك زيست محيطي سه شنبه 99-03-27 8:00 الي 10:00
مدیریت جامع ایمنی سه شنبه 99-04-03 10:00 الي 12:00
نام درس حضور 1 حضور 2 حضور 3
روز تاريخ ساعت روز تاريخ ساعت روز تاريخ ساعت
مدیریت بازاریابی
آقای دکتر شیخ
پنجشنبه 98-12-01 10:15–9:00

11:45 — 10:30

پنجشنبه 99-01-28 10:15–9:00

11:45 — 10:30

پنجشنبه 99-03-08 10:15–9:00

11:45 — 10:30

مدیریت مالی
آقای دکتر زمانیان
پنجشنبه 98-12-01 13:15 — 12:00

16:15 — 15:00

پنجشنبه 99-01-28 13:15 — 12:00

16:15 — 15:00

پنجشنبه 99-03-08 13:15 — 12:00

16:15 — 15:00

مدیریت استراتژیک
آقای دکتر اکبرپور شیرازی
پنجشنبه 98-12-01 17:45 — 16:30

19:15 — 18:00

پنجشنبه 99-01-28 17:45 — 16:30

19:15 — 18:00

پنجشنبه 99-03-08 17:45 — 16:30

19:15 — 18:00تاريخ هاي آزمون پاياني

نام درس روز تاريخ ساعت
مدیریت بازاریابی دوشنبه 99-03-26 8:00 الي 10:00
مدیریت مالی شنبه 99-03-31 10:00 الي 12:00
مدیریت استراتژیک یکشنبه 99-04-01 8:00 الي 10:00
نام درس حضور 1 حضور 2 حضور 3
روز تاريخ ساعت روز تاريخ ساعت روز تاريخ ساعت
مدیریت استراتژیک پروژه

(دکتر طوسی)

پنجشنبه 98-12-08 10:15–9:00

11:45 — 10:30

پنجشنبه 99-02-04 10:15–9:00

11:45 — 10:30

پنجشنبه 99-03-01 10:15–9:00

11:45 — 10:30

مدیریت پروژه

( دكتر کریمی )

پنجشنبه 98-12-08 13:15 — 12:00

16:15 — 15:00

پنجشنبه 99-02-04 13:15 — 12:00

16:15 — 15:00

پنجشنبه 99-03-01 13:15 — 12:00

16:15 — 15:00

برنامه ریزی و کنترل پروژه

( دكتر فرشچیان)

پنجشنبه 98-12-08 17:45 — 16:30

19:15 — 18:00

پنجشنبه 99-02-04 17:45 — 16:30

19:15 — 18:00

پنجشنبه 99-03-01 17:45 — 16:30

19:15 — 18:00تاريخ هاي آزمون پاياني

نام درس روز تاريخ ساعت
مدیریت استراتژیک پروژه یکشنبه 99-03-25 13:00 الي 15:00
مدیریت پروژه شنبه 99-03-31 8:00 الي 10:00
برنامه ریزی و کنترل پروژه سه شنبه 99-04-03 8:00 الي 10:00
9 الي 10:15 10:30 الي 11:45 12 الي 13:15 13:15 الي 15 15 الي 16:15 16:30 الي 17:45 18 الي 19:15
چهار شنبه حسابداری برای مدیران – خانم دکتر طاهری استراحت حسابداری برای مدیران – خانم دکتر طاهری
پنجشنبه بازاریابی بین المللی – آقای دکتر معظمی استراحت اقتصاد ایران – آقای دکتر لطفی هروی
جمعه بازاریابی بین المللی – آقای دکتر معظمی استراحت اقتصاد ایران – آقای دکتر لطفی هروی


تاريخ­ هاي تشكيل كلاس در پرديس بين­ المللي كيش

رديف چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1 98-11-30 98-12-01 98-12-02
2 98-12-14 98-12-15 98-12-16
3 99-01-27 99-01-28 99-01-29
4 99-02-17 99-02-18 99-02-19
5 99-03-07 99-03-08 99-03-09


تاريخ هاي آزمون پاياني

نام درس روز تاريخ ساعت
حسابداری برای مدیران يكشنبه 99-04-01 10 الي 12
بازاریابی بین المللی چهار شنبه 99-03-27 8 الي 10
اقتصاد ایران شنبه 99-03-24 13 الي 15
9 الي 10:15 10:30 الي 11:45 12 الي 13:15 13:15 الي 15 15 الي 16:15 16:30 الي 17:45 18 الي 19:15
چهار شنبه مهندسی سیستم های تجارت الکترونیک

آقای دکتر هاشمی گلپایگانی

استراحت مهندسی سیستم های تجارت الکترونیک

آقای دکتر هاشمی گلپایگانی

پنجشنبه هوش تجاری – آقای دکتر علی احمدی استراحت داده کاوی و کاربردها – خانم دکتر گماسائی
جمعه هوش تجاری – آقای دکتر علی احمدی استراحت داده کاوی و کاربردها – خانم دکتر گماسائی  


تاريخ­ هاي تشكيل كلاس در پرديس بين­ المللي كيش

رديف چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1 98-11-30 98-12-01 98-12-02
2 98-12-14 98-12-15 98-12-16
3 99-01-27 99-01-28 99-01-29
4 99-02-17 99-02-18 99-02-19
5 99-03-07 99-03-08 99-03-09


تاريخ هاي آزمون پاياني

نام درس روز تاريخ ساعت
مهندسی سیستم های تجارت الکترونیک شنبه 99-03-24 8 الي 10
هوش تجاری چهار شنبه 99-04-04 10 الي 12
داده کاوی و کاربردها شنبه 99-03-31 10 الي 12
دروس جبرانی
ردیف نام درس روز زمان زمان امتحان
1 شبکه های کامپیوتری

آقای سیدپویا حجازی

یکشنبه و سه شنبه 16-18 سه شنبه 99/03/27 ساعت 12-10
2 مهندسی نرم افزار

آقای احسان شریفی

یکشنبه و دوشنبه 18-20 سه شنبه 99/04/03 ساعت 10-8