نام درس حضور 1 حضور 2 حضور 3
روز تاريخ ساعت روز تاريخ ساعت روز تاريخ ساعت
سمینار
(دکتر بهنام)
چهارشنبه 98-12-07 19:30 — 16:30 چهارشنبه 99-02-03 19:30 — 16:30      
مدیریت جامع ایمنی

(دکتر بهنام)

پنجشنبه 98-12-08 10:15–9:00

11:45 — 10:30

پنجشنبه 99-02-04 10:15–9:00

11:45 — 10:30

پنجشنبه 99-03-01 10:15–9:00

11:45 — 10:30

مدیریت بحران

(دكتر بهنام)

پنجشنبه 98-12-08 13:15 — 12:00

16:15 — 15:00

پنجشنبه 99-02-04 13:15 — 12:00

16:15 — 15:00

پنجشنبه 99-03-01 13:15 — 12:00

16:15 — 15:00

اصول مهندسی و مدیریت پسماند

( دكترعبادي)

پنجشنبه 98-12-08 17:45 — 16:30

19:15 — 18:00

پنجشنبه 99-02-04 17:45 — 16:30

19:15 — 18:00

پنجشنبه 99-03-01 17:45 — 16:30

19:15 — 18:00

اخذ درس سمینار در این ترم برای ورودی های بهمن 98 بصورت اختیاری است.تاريخ هاي آزمون پاياني

نام درس روز تاريخ ساعت
مدیریت جامع ایمنی سه شنبه 99-04-03 10:00 الي 12:00
مدیریت بحران شنبه 99-03-31 8:00 الي 10:00
اصول مهندسی و مدیریت پسماند يكشنبه 99-03-25 10:00 الي 12:00
نام درس حضور 1 حضور 2 حضور 3
روز تاريخ ساعت روز تاريخ ساعت روز تاريخ ساعت
مدیریت استراتژیک
آقای دکتر اکبرپور شیرازی
پنجشنبه 98-12-01 10:15–9:00

11:45 — 10:30

پنجشنبه 99-01-28 10:15–9:00

11:45 — 10:30

پنجشنبه 99-03-08 10:15–9:00

11:45 — 10:30

مدیریت بازاریابی
آقای دکتر شیخ
پنجشنبه 98-12-01 13:15 — 12:00

16:15 — 15:00

پنجشنبه 99-01-28 13:15 — 12:00

16:15 — 15:00

پنجشنبه 99-03-08 13:15 — 12:00

16:15 — 15:00

مدیریت مالی
آقای دکتر زمانیان
پنجشنبه 98-12-01 17:45 — 16:30

19:15 — 18:00

پنجشنبه 99-01-28 17:45 — 16:30

19:15 — 18:00

پنجشنبه 99-03-08 17:45 — 16:30

19:15 — 18:00تاريخ هاي آزمون پاياني

نام درس روز تاريخ ساعت
مدیریت بازاریابی دوشنبه 99-03-26 8:00 الي 10:00
مدیریت مالی شنبه 99-03-31 10:00 الي 12:00
مدیریت استراتژیک یکشنبه 99-04-01 8:00 الي 10:00
نام درس حضور 1 حضور 2 حضور 3
روز تاريخ ساعت روز تاريخ ساعت روز تاريخ ساعت
مدیریت ماشین آلات

(دکتر شاه حسینی)

پنجشنبه 98-12-08 10:15–9:00

11:45 — 10:30

پنجشنبه 99-02-04 10:15–9:00

11:45 — 10:30

پنجشنبه 99-03-01 10:15–9:00

11:45 — 10:30

مدیریت ریسک پروژه

 ( دكتر ملکی تبار )

پنجشنبه 98-12-08 13:15 — 12:00

16:15 — 15:00

پنجشنبه 99-02-04 13:15 — 12:00

16:15 — 15:00

پنجشنبه 99-03-01 13:15 — 12:00

16:15 — 15:00

روش های ساخت

 ( دكتر بهنام)

پنجشنبه 98-12-08 17:45 — 16:30

19:15 — 18:00

پنجشنبه 99-02-04 17:45 — 16:30

19:15 — 18:00

پنجشنبه 99-03-01 17:45 — 16:30

19:15 — 18:00تاريخ هاي آزمون پاياني

نام درس روز تاريخ ساعت
مدیریت ماشین آلات دوشنبه 99-03-26 10:00 الي 12:00
مدیریت ریسک پروژه پنجشنبه 99-03-29 10:00 الي 12:00
روش های ساخت دوشنبه 99-04-02 10:00 الي 12:00

9 الي 10:15 10:30 الي 11:45 12 الي 13:15 13:15 الي 15 15 الي 16:15 16:30 الي 17:45 18 الي 19:15
چهار شنبه مهندسی سیستم های تجارت الکترونیک – آقای دکتر هاشمی گلپایگانی استراحت مهندسی سیستم های تجارت الکترونیک – آقای دکتر هاشمی گلپایگانی
پنجشنبه هوش تجاری – آقای دکتر علی احمدی استراحت داده کاوی و کاربردها – خانم دکتر گماسائی
جمعه هوش تجاری – آقای دکتر علی احمدی استراحت داده کاوی و کاربردها – خانم دکتر گماسائی


تاريخ­ هاي تشكيل كلاس در پرديس بين­ المللي كيش

رديف چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1 98-11-30 98-12-01 98-12-02
2 98-12-14 98-12-15 98-12-16
3 99-01-27 99-01-28 99-01-29
4 99-02-17 99-02-18 99-02-19
5 99-03-07 99-03-08 99-03-09


تاريخ هاي آزمون پاياني

نام درس روز تاريخ ساعت

مهندسی سیستم های تجارت الکترونیک

شنبه 98/03/24 8-10
داده کاوی و کاربردها شنبه 98/03/31 10-12
هوش تجاری سه شنبه 98/04/03 10-12
دروس جبرانی
ردیف نام درس روز زمان زمان امتحان
1 شبکه های کامپیوتری

آقای سیدپویا حجازی

یکشنبه و سه شنبه 16-18 سه شنبه 99/03/27 ساعت 12-10
2 مهندسی نرم افزار

آقای احسان شریفی

یکشنبه و دوشنبه 18-20 سه شنبه 99/04/03 ساعت 10-8