برنامه هفتگی نيمسال دوم 99-98دانشجویان ورودی بهمن 97

برنامه هفتگي - مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) - آموزش الكترونيكي

نام درس حضور 1 حضور 2 حضور 3
روز تاريخ ساعت روز تاريخ ساعت روز تاريخ ساعت
سمینار
(دکتر بهنام)
چهارشنبه 98-12-07 19:30-16:30 چهارشنبه 99-02-03 19:30-16:30      
مهندسی محیط زیست پیشرفته

(دکتر بهشتیان اردکانی)

پنجشنبه 98-12-08 10:15–9:00

11:45 — 10:30

پنجشنبه 99-02-04 10:15–9:00

11:45 — 10:30

پنجشنبه 99-03-01 10:15–9:00

11:45 — 10:30

مهندسی بهداشت حرفه ای

(دکتر غلام نیا)

پنجشنبه 98-12-08 13:15 — 12:00

16:15 — 15:00

پنجشنبه 99-02-04 13:15 — 12:00

16:15 — 15:00

پنجشنبه 99-03-01 13:15 — 12:00

16:15 — 15:00

مهندسی ایمنی صنایع نفت و گاز

(دکتر طاهری)

پنجشنبه 98-12-08 17:45 — 16:30

19:15 — 18:00

پنجشنبه 99-02-04 17:45 — 16:30

19:15 — 18:00

پنجشنبه 99-03-01 17:45 — 16:30

19:15 — 18:00

اخذ درس سمینار برای ورودی های بهمن 97 و مهر 98 اجباری است.تاريخ هاي آزمون پاياني

نام درس روز تاريخ ساعت
مهندسی محیط زیست پیشرفته شنبه 99-03-24 10:00 الي 12:00
مهندسی بهداشت حرفه ای سه شنبه 99-03-27 10:00 الي 12:00
مهندسی ایمنی صنایع نفت و گاز دوشنبه 99-04-02 8:00 الي 10:00

مديريت كسب و كار - ( آموزش الكترونيكي)

نام درس حضور 1 حضور 2 حضور 3
روز تاريخ ساعت روز تاريخ ساعت روز تاريخ ساعت
مدیریت مالی
آقای دکتر زمانیان
پنجشنبه 98-12-01 10:15–9:00

11:45 — 10:30

پنجشنبه
یا جمعه
99-01-29 10:15–9:00

11:45 — 10:30

پنجشنبه
یا جمعه
99-03-09 10:15–9:00

11:45 — 10:30

کسب و کار پلتفرمی
آقای دکتر صدیقی
پنجشنبه 98-12-01 13:15 — 12:00

16:15 — 15:00

پنجشنبه
یا جمعه
99-01-29 13:15 — 12:00

16:15 — 15:00

پنجشنبه
یا جمعه
99-03-09 13:15 — 12:00

16:15 — 15:00

اصول اقتصاد

آقای دکتر شمس

پنجشنبه 98-12-01 17:45 — 16:30

19:15 — 18:00

پنجشنبه
یا جمعه
99-01-29 17:45 — 16:30

19:15 — 18:00

پنجشنبه
یا جمعه
99-03-09 17:45 — 16:30

19:15 — 18:00


تاریخ تشکیل کلاس های حضوری دوم و سوم متعاقبا اعلام خواهد شد (قطعا در روز جمعه مطابق جدول فوق یا پنجشنبه قبل از آن خواهد بود)


تاريخ هاي آزمون پاياني

نام درس روز تاريخ ساعت
اصول اقتصاد یکشنبه 99-03-25 8:00 الي 10:00
کسب و کار پلتفرمی سه شنبه 99-04-03 13:00 الي 15:00
مدیریت مالی شنبه 99-03-31 10:00 الي 12:00

مديريت كسب و كار - حضوري

9 الي 10:15 10:30 الي 11:45 12 الي 13:15 13:15 الي 15 15 الي 16:15 16:30 الي 17:45 18 الي 19:15
چهار شنبه حسابداری برای مدیران – خانم دکتر طاهری استراحت حسابداری برای مدیران – خانم دکتر طاهری
پنجشنبه بازاریابی بین المللی – آقای دکتر معظمی استراحت اقتصاد ایران – آقای دکتر لطفی هروی
جمعه بازاریابی بین المللی – آقای دکتر معظمی استراحت اقتصاد ایران – آقای دکتر لطفی هروی


تاريخ­ هاي تشكيل كلاس در پرديس بين­ المللي كيش

رديف چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1 98-11-30 98-12-01 98-12-02
2 98-12-14 98-12-15 98-12-16
3 99-01-27 99-01-28 99-01-29
4 99-02-17 99-02-18 99-02-19
5 99-03-07 99-03-08 99-03-09


تاريخ هاي آزمون پاياني

نام درس روز تاريخ ساعت
حسابداری برای مدیران يكشنبه 99-04-01 10 الي 12
بازاریابی بین المللی سه شنبه 99-03-27 8 الي 10
اقتصاد ایران شنبه 99-03-24 13 الي 15

مهندسي فناوري اطلاعات گرايش تجارت الكترونيك(IT) - حضوري

9 الي 10:15 10:30 الي 11:45 12 الي 13:15 13:15 الي 15 15 الي 16:15 16:30 الي 17:45 18 الي 19:15
چهار شنبه مهندسی سیستم های تجارت الکترونیک – آقای دکتر هاشمی گلپایگانی استراحت مهندسی سیستم های تجارت الکترونیک – آقای دکتر هاشمی گلپایگانی
پنجشنبه هوش تجاری – آقای دکتر علی احمدی استراحت داده کاوی و کاربردها – خانم دکتر گماسائی
جمعه هوش تجاری – آقای دکتر علی احمدی استراحت داده کاوی و کاربردها – خانم دکتر گماسائی


تاريخ­ هاي تشكيل كلاس در پرديس بين­ المللي كيش

رديف چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1 98-11-30 98-12-01 98-12-02
2 98-12-14 98-12-15 98-12-16
3 99-01-27 99-01-28 99-01-29
4 99-02-17 99-02-18 99-02-19
5 99-03-07 99-03-08 99-03-09


تاريخ هاي آزمون پاياني

نام درس روز تاريخ ساعت

مهندسی سیستم های تجارت الکترونیک

شنبه 98/03/24 8-10
داده کاوی و کاربردها شنبه 98/03/31 10-12
هوش تجاری سه شنبه 98/04/03 10-12
دروس جبرانی
ردیف نام درس روز زمان زمان امتحان
1 شبکه های کامپیوتری

آقای سیدپویا حجازی

یکشنبه و سه شنبه 16-18 سه شنبه 99/03/27 ساعت 12-10
2 مهندسی نرم افزار

آقای احسان شریفی

یکشنبه و دوشنبه 18-20 سه شنبه 99/04/03 ساعت 10-8