رشته هاي تحصيلي در پرديس بين­ المللي كيش

 1. مهندسي فناوري اطلاعات (IT)
 2. مهندسي ايمني و بهداشت و محيط زيست (HSE)
 3. مديريت كسب و كار (MBA) در گرايش هاي
  • بازاريابي
  • مالي
  • سيستم هاي اطلاعاتي

مزاياي تحصيل در پرديس بين­ المللي كيش

 1. عدم نياز به شركت در آزمون سراسري
 2. ارائه درس توسط اساتيد مجرب دانشگاه صنعتي اميركبير و اساتيد مجرب در صنعت و اقتصاد
 3. دريافت مدرك دانش­ آموختگي از دانشگاه صنعتي اميركبير – پرديس بين ­المللي كيش
 4. تشكيل كلاسها به صورت فشرده در پرديس بين المللي كيش برگزار خواهد شد:

  • براي دوره هاي حضوري، كلاس ها هر 3 هفته يكبار برگزار خواهد شد(در مجموع در هر نيم سال تحصيلي 5 بار حضور در پرديس بين المللي كيش نياز است).
  • براي دوره هاي مجازي كلاس هاي حضوري 3 بار در هرنيم سال تحصيلي برگزار خواهد شد(در مجموع در هر نيم سال تحصيلي 3 بار حضور در پرديس بين المللي كيش نياز است).
 5. مذاكره با مراكز اقامتي كيش جهت اخذ تسهيلات اقامت با هزينه مناسب
 6. امكان بهره ­مندي از معافيت تحصيلي براي مشمولين نظام وظيفه